Rekrytering & Employer Branding

Rekrytering – öka din organisations träffsäkerhet och effektivitet i rekryteringsprocessen

Som företagsledare och/eller VD har du ansvaret för företagets viktigaste tillgångar – medarbetarna. Det är medarbetarnas marknad och jakten på rätt kompetens och personlighet är snårig och tuff. Kompetensbristen gör HR till en strategiskt viktig fråga. Att rekrytering är strategiskt viktigt är särskilt tydligt bland mindre startups och tillväxtbolag, som ju är de största arbetsgivarna.

Jag hjälper dig med att genomföra analys av verksamheten, kravprofil, skriva och placera platsannons, urval, intervjuer och personbedömningar. Genom att anlita mig får du tillgång till hjälp och stöd genom hela processen eller delar av den. I vissa fall passar det inte med traditionell annonsering och då kan jag bistå med hjälp inom search och headhunting.

Jag kan också hjälpa dig med att ta fram en rekryteringspolicy, undersöka och implementera möjliga rekryteringsverktyg samt utbilda chefer i rekryteringsprocessen.

Rekrytering och employer branding

Urvalsrekrytering

Tillsammans väljer vi vilka kanaler som är mest lämpliga att söka kandidaten i. Jag tar hand om all administration kring ansökningarna såsom urval, telefonsamtal, intervjuer och referenstagning.

Search & Headhunting

Tillsammans bestämmer vi var vi kan hitta de bästa kandidaterna. Du bestämmer om processen ska vara öppen eller konfidentiell.

Personbedömning (Second Opinion)

Stöd i er slutliga urvalsprocess. Används när ni har ett antal kandidater som ni själva hittat och vill ha stöd i den slutliga urvalsprocessen.

Employer branding – stärk varumärket och bli en attraktiv arbetsgivare

Har din verksamhet en strategi för employer branding? Vet du hur du ska marknadsföra din organisation internt och externt så att fler talanger söker sig till din verksamhet? I dagens konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden är det affärskritiskt att veta hur du ska gå tillväga för att attrahera rätt medarbetare.

Hur börjar man?

Strategin börjar alltid inifrån det vill säga internt för att sedan kommuniceras utåt externt. Genom att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare genom noggrann förankring av vision, mission och värderingar kan din organisation lättare attrahera och behålla rätt medarbetare, vilket är en viktig förutsättning för ditt företag att nå sina mål. Kandidater idag undersöker olika verksamheter väldigt noga innan de söker sig till ett specifikt bolag. Kan verksamheten visa en stark kultur samt ett hållbart arbete blir det mycket mer intressant för den sökande.

Jag har erfarenhet av att initiera och genomföra och följa upp employer brandingstrategi kopplat till affärsmålen inom stora telekom-, media- samt retailbolag med omedelbara och mätbara resultat. Jag har också i kombination med detta drivit omfattande kultur- och värderingsresor, både nationellt och internationellt.

Jag är övertygad om att jag kan hjälpa dig att göra din verksamhet ännu mer attraktiv för så att ni attraherar rätt medarbetare och därmed gör skillnad så att ni når era affärsmål. Kontakta mig gärna för mer information och ett förutsättningslöst möte där jag kan berätta mer.

Employer branding

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte så kan vi resonera kring hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet.

070-771 14 10

Share This