Chefs- och ledarskapsutbildning

Behöver din verksamhet genomgå en kompetenstransformation i syfte att möta den snabbrörliga omvärlden och konkurrensen? Behöver dina chefer stärka sitt samarbete i ledningsgruppen eller i sina egna team?

Som VD, chef och ledare har du ett stort ansvar för resultatet, medarbetarna; deras prestation och arbetsmiljön.

Genom att anlita mig får du hjälp med att höja kompetensen hos dina chefer och ledare. Det kan handla ledarskapets verktygslåda såsom företagskultur och värderingar, svåra samtal, feedback med mera. Det kan också ofta handla om att fylla på med kunskap inom ett flertal andra områden såsom arbetsmiljö, rekrytering, arbetsrätt, lönerevision och utvecklingssamtal.

Tillsammans ser vi över och skräddarsyr ett upplägg med en utbildning eller ett program bestående av flera moduler anpassat för er.

Affärsnära HR helt enkelt!

Chefs- och ledarskapsutbildning

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte så kan vi resonera kring hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet.

070-771 14 10

Share This