Interim HR

Har din verksamhet behov av en HR-chef men vill inte anställa just nu? Eller har din verksamhet behov av förstärkning under en begränsad period på din HR-avdelning?

Behovet i din verksamhet kan vara hel- eller deltidsstöd, gälla kortare eller längre tidsperiod som en outsourcad HR-funktion, gälla under en omställning, omstrukturering eller tillfällig vakans, beroende på vad just ditt företag behöver.

Med mig som interim HR-chef på plats ges möjlighet att från dag ett upprätthålla funktionen och driva det dagliga arbetet genom både strategiska och operativa insatser.

Interim HR

I uppdraget som HR-chef och med utgångspunkt ur din verksamhets KPI:er, kan exempelvis dessa områden ingå:

 • Strategi och ledningsgruppsarbete
 • Skapa och implementera HR-strategi och leveransmodell anpassad till affärsplanen
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Årliga återkommande processer som lönerevision, medarbetarenkät, medarbetarsamtal mm.
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Uppbyggnad av en professionell HR-funktion, processer och verktyg
 • Rekrytering och employer branding
 • Performance management
 • Talent management
 • Kultur och värderingsarbete
 • Organisationsförändringar, fackliga förhandlingar, avveckling
 • HRH Audit – vi genomlyser verksamheten för att få nuläge önskat läge, prioriteringar, aktiviteter, arbetssätt

Genom att anlita mig får du tillgång till en affärsdriven och värdeskapande HR-konsult med lång erfarenhet inom både operativt och strategiskt HR-arbete samt inom många olika branscher exempelvis media, telekom, IT, retail, bank & finans. Min utgångspunkt är alltid fokus på verksamhetens affärsmål och HR-arbetet drivs alltid utifrån dess KPI:er.

Jag har byggt upp och/eller lett HR-team med upp till tio medarbetare. Jag har erfarenhet från svenska och internationella organisationer, både ägarledda samt börsnoterade från ca hundra till tusen medarbetare. Ledningsgruppsarbete har ofta ingått. Dessa verksamheter har olika storlek och de har så gott som alltid varit i någon form av förändring.

Mitt uppdrag är att stötta VD, ledning och chefer men också att stärka medarbetarna i verksamheten så uppsatta mål kan nås och därmed också nå framgång genom ökad arbetsglädje.

HR-specialist

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte så kan vi resonera kring hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet.

070-771 14 10

Share This