Om Pia Åström

Åström HR Consulting ägs av mig; Pia Åström och jag är en affärsdriven och värdeskapande senior HR Partner med mångårig erfarenhet av både operativ och strategiskt HR-arbete.

Jag har stor erfarenhet av att gå in och göra skillnad i roller som HR Manager, HR Business Partner, konsult, coach och projektledare i olika branscher.

Jag tar mig an uppdrag med stort engagemang, kreativitet, leveransfokus och utgår alltid ifrån vad som är viktigt för att lyckas med affärsstrategin och samtidigt skapa arbetsglädje. Som person är jag en entusiasmerande prestigelös “doer” med ett positivt och konsultativt förhållningssätt.

Genom att ha en professionell HR Partner på plats hjälper jag dig att stärka och vidareutveckla din organisation, chefer och medarbetare.

Pia Åström

Exempel på genomförda uppdrag:

  • HR-chef inom bolag där fokus varit att bygga och utveckla HR arbetet. Tagit fram och löpande utvecklat HR-strategi utifrån företagets strategi och affärsmål samt utvärderat effekterna. Gjort HR-kartläggning och analys/business case på vinster utifrån strategi.
  • Ledningsgruppsarbete; vision, mål, affärsplan, budgetarbete och nyckeltal, attraktiv arbetsgivare, successionsplanering.
  • Arbetat med kultur och värderingsarbete i ledningsgrupp samt implementerat/utvecklat det för bolagen och drivit på bestående effekter.
  • Tagit fram och utvecklat HR-processer, policys och verktyg samt stöttat chefer inom en rad HR områden, t.ex. rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, prestationsfrågor, hälsa och rehabilitering, jämställdhet, mångfald, arbetsrätt samt avveckling.
  • Skapat företagsanpassad Sales Academy-utbildning för försäljningschefer på olika nivåer.

Erfarenhet, exempel:

  • Åström HR Consulting
  • MTG Sverige/Viasat AB, HR-chef
  • Telenor Sverige AB, HR-expert
  • Tele2 Sweden AB , HR business partner
  • Manpower Professionals, HR-konsult

Varför ska du anlita mig?

Anlitar du mig som interim HR-chef får du tillgång till en affärsdriven och värdeskapande HR Partner med bred erfarenhet inom både operativt och strategiskt HR-arbete. Min utgångspunkt är alltid fokus på era affärsmål i kombination med konkreta mätetal vad HR kan åstadkomma och bidra med för att hitta den bästa och effektivaste lösningen för er.

Jag är övertygad om att jag kan hjälpa dig att göra skillnad för din affär och din organisation. Kontakta mig för mer information och ett förutsättningslöst möte där jag kan berätta mer.

HR-specialist

Vill du ha hjälp med ditt HR-arbete? Kontakta mig idag!

070-771 14 10

Share This