Om Pia Åström

Jag har lång erfarenhet av att gå in och göra skillnad i olika roller som till exempel Head of HR, HR Manager, HR Business Partner, konsult, coach och projektledare i olika branscher exempelvis media, telekom, IT, bank & finans samt retail. Dessa verksamheter har olika storlek och de har så gott som alltid varit i någon form av förändring.

Jag drivs av att bidra till förbättring, vidareutveckling och att stärka organisationer så att effektivitet och lönsamhet optimeras.

En förutsättning för att lyckas är också samarbetet med nyckelpersoner på företaget. Genom stor förståelse för affären hjälper jag VD, ledningsgrupper och chefer att nå uppsatta mål. För mig är det viktigt att vi alltid utgår ifrån vad som är viktigt för att lyckas med affärsstrategin och att samtidigt skapa förutsättningar för en företagskultur med värderingsstyrt ledarskap där medarbetare utvecklas och trivs.

Affärsnära HR helt enkelt.

Pia Åström

Exempel på genomförda uppdrag:

 • HR-chef inom bolag där fokus varit att bygga och utveckla HR arbetet. Tagit fram och löpande utvecklat HR-strategi utifrån företagets strategi och affärsmål samt utvärderat effekterna. Gjort HR-kartläggning och analys/business case på vinster utifrån strategi.
 • Ledningsgruppsarbete; vision, mål, affärsplan, budgetarbete och nyckeltal, attraktiv arbetsgivare, successionsplanering.
 • Arbetat med kultur och värderingsarbete i ledningsgrupp samt implementerat/utvecklat det för bolagen och drivit på bestående effekter.
 • Tagit fram och utvecklat HR-processer, policys och verktyg samt stöttat chefer inom en rad HR områden, t.ex. rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, prestationsfrågor, hälsa och rehabilitering, jämställdhet, mångfald, arbetsrätt samt avveckling.
 • Skapat företagsanpassad Sales Academy-utbildning för försäljningschefer på olika nivåer.

Erfarenhet, exempel:

 • Åström HR Consulting – Interim HR Chef i olika branscher
 • Synsam Sverige AB – Head of HR
 • MTG Sverige/Viasat AB, HR-chef
 • Telenor Sverige AB, HR-expert
 • Tele2 Sweden AB , HR business partner
 • Manpower Professionals, HR-konsult

Varför ska du anlita mig?

Genom att anlita mig får du tillgång till en affärsdriven och värdeskapande HR-konsult med lång erfarenhet inom både operativt och strategiskt HR-arbete samt inom många olika branscher exempelvis media, telekom, IT, retail, bank & finans. Min utgångspunkt är alltid fokus på verksamhetens affärsmål och HR-arbetet drivs alltid utifrån dess KPI:er.

Jag har byggt upp och/eller lett HR-team med upp till tio medarbetare. Jag har erfarenhet från svenska och internationella organisationer, både ägarledda samt börsnoterade från ca hundra till tusen medarbetare. Ledningsgruppsarbete har ofta ingått. Dessa verksamheter har olika storlek och de har så gott som alltid varit i någon form av förändring.

Mitt uppdrag är att stötta VD, ledning och chefer men också att stärka medarbetarna i verksamheten så uppsatta mål kan nås och därmed också nå framgång genom ökad arbetsglädje.

HR-specialist

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte så kan vi resonera kring hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet.

070-771 14 10

Share This