HR Partner

Är du i behov av HR partner för specifikt projekt eller område?

Jag har drivit projekt i både större och mindre verksamheter, i Sverige samt internationella. Dessa verksamheter har så gott som alltid varit i någon form av förändring. Exempel är stora omorganisationer, förändringsprojekt med nya sätt att arbeta, stärka team samt ledningsgrupper men också inneburit att driva omfattande kultur- och värderingsresor.

HR Partner

Jag hjälper dig när du behöver kvalificerat projektstöd och ledning inom till exempel:

Start-up

 • Implementera HR; policys, rutiner, personalhandbok, avtalsmallar, arbetsmiljö- och jämställdhetsplan
 • VD- och chefsstöd och rådgivning
 • Rekrytering

Tillväxt

 • Lön, lönerevision och lönekartläggning
 • Målstyrning och utvecklingssamtal
 • Implementering av företagskultur
 • Organisationsutveckling, ledarutveckling, individutveckling

Omstrukturering

 • Arbetsrättsligt stöd och rådgivning
 • Chefsstöd vid svåra, utmanande situationer och samtal
 • Chefsstöd vid avveckling

HR-strategi

 • Strategi kopplat till affärsmålen
 • Strategisk kompetensförsörjning och utveckling
 • Employer branding och talent management; hur attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
 • Förändringsprojekt; insats och ledning vid alla slags förändringsprocesser
 • VD-stöd och rådgivning i HR och organisationsfrågor
 • Implementering av företagskultur och Performance management
 • Strategisk kompetensförsörjning, kompetenstransformation och kompetensutveckling

Jag är övertygad om att jag kan hjälpa dig och din organisation att nå era mål snabbt och effektivt.

Organisationer jag har erfarenhet av är med 100-2000 medarbetare, både ägarledda och börsnoterade. Ledningsgruppsarbete har ofta ingått och även personalansvar för HR-team med upp till 10 medarbetare.

Tillsammans ser vi över och skräddarsyr ett upplägg anpassat för er.

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte där jag kan berätta mer.

HR Partner

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte så kan vi resonera kring hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet.

070-771 14 10

Share This